Boi ho ten

Bói toán :: Bói họ tên

Tên bạn tiết lộ cách ‘yêu’
Theo những nghiên cứu gần đây th́ chữ cái đầu tiên trong tên của bạn có liên quan ít nhiều đến tính cách yêu của bạn.
T́m Hiểu Con Số Định Mệnh Của Họ và Tên Trong T́nh Duyên
Các con số 1, 2, 3, 4, 5.... 9 cho 26 mẫu tự như sau: - Số 1: các chữ A, J, S - Số 2: các chữ B, K, T - Số 3: các chữ C, L, U - Số 4: các chữ D, M, V - Số 5: các chữ E, N, W - Số 6: các chữ F, O, X - Số 7: các chữ G, P, Y - Số 8: các chữ H, Q, Z - Số 9: các chữ ...
Bói tên bạn và tên người ấy
Bạn đang yêu, bạn chưa yêu , bạn sẽ yêu.....dù cho thế nào đi chăng nữa th́ chắc chắn bạn sẽ ṭ ṃ một lần rằng "người ấy" liệu có thích ḿnh không, tương lai sẽ ra sao.... do cũng từng là một người trong cuộc, chúng tôi cung cấp ...
Đoán tính cách qua tên bạn
Hăy t́m kiếm chữ cái đầu trong tên của bạn, chúng có thể tiết lộ khá nhiều về tênh cách của bạn. Chúc bạn có những phút giây thú vị với những dăy chữ cái.
Bói họ và tên (hơi người lớn 1 chút - not teen)

Đầu tiên là bảng tính:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Bi giờ bạn lấy họ và tên mình ghép lại với các con số nhá, cách tính cũng đon giản thui, tính để ...